Σχολή Τεθωρακισμένων

Δραστηριότητες

Ονομασία ΔΕΑ των ΥΕΑ 2022 Β’ ΕΣΣΟ

Ονομασία ΔΕΑ των ΥΕΑ 2022 Β’ ΕΣΣΟ. Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΣΤΘ, η τελετή ονομασίας σε ΔΕΑ των ΥΕΑ 2022 Β’ ΕΣΣΟ. Τα πτυχία απένειμε ο Διοικητής της Σχολής.  

Ονομασία ΔΕΑ των ΥΕΑ της 2022 Α’ ΕΣΣΟ

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής, η τελετή ονομασίας σε ΔΕΑ των ΥΕΑ της 2022 Α’ ΕΣΣΟ, παρουσία του Διευθυντού ΓΕΣ/ΔΙΤ, Υποστρατήγου Γεώργιου Μαυροειδή, ο οποίος και απένειμε τα πτυχία.

Αποφοίτηση Ανθυπιλάρχων Τάξεως 2021

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής στον Αυλώνα, η τελετή αποφοίτησης Ανθυπιλάρχων Τάξεως 2021, παρουσία του Διευθυντού ΓΕΣ/ΔΙΤ, Υποστρατήγου Γεώργιου Μαυροειδή, ο οποίος και απένειμε τα πτυχία.