Σχολή Τεθωρακισμένων

Προκεχωρημένη Εκπαίδευση

Η Πτέρυγα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των παρακάτω σχολείων:

•Ειδικής Προκεχωρημένης  Ιλχων

•Προκεχωρημένης Λγων Λοιπών Σωμάτων – Εθελοντών

•Διοικητών Υπομονάδων (Διοικητικών – Τεχνικών)

•Αρχιτεχνιτών

•Ανθυπασπιστών (Διοικητικών – Τεχνικών – ΕΜΘ)