Ιστορικό Επετειολόγιο

 27/10/1912
Ο οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Καπετάν Δούκας, συνεργαζόμενος με τον ελληνικό στρατό, απελευθερώνει από τους Τούρκους την Ελευθερούπολη.

Βίντεο Σχολής