Σχολή Τεθωρακισμένων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνικό κέντρο: 22950 46000

Τηλέφωνο 1ου ΕΓ: 22950 46151

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail): hellenic-armor-school@army.gr

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΒΣΤ 902, Αυλώνας, Αττικής