Σχολή Τεθωρακισμένων

Ιστορία ΣΤΘ

Τον Αύγουστο του 1861 ιδρύθηκε και οργανώθηκε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ιππικού με την επωνυμία Ιπποδρόμιο Φρουράς Αθηνών με έδρα την Αθήνα και το 1926 μετονομάσθηκε σε Σχολή Εφαρμογής Ιππικού.

Το 1935 συγκροτήθηκε η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών με έδρα την Αθήνα, η οποία το 1937 εντάχθηκε στη Σχολή Εφαρμογής Ιππικού με έδρα την Λάρισα.

Τον Δεκέμβριο του 1940, συγκροτήθηκε η Σχολή Αρμάτων, σε αντικατάσταση της Σχολής Εφαρμογής Ιππικού, με έδρα την Αθήνα.

Το έτος 1945, λειτούργησε στο Γουδί, η Σχολή Τεθωρακισμένων, προερχόμενη από την τέως Πτέρυγα Τεθωρακισμένων του Γενικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών (ΓΚΕΑ).

Το έτος 1946 συγκροτήθηκε το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων (ΚΕΤ) στο Γουδί, στο οποίο και ενσωματώθηκε η Σχολή Τεθωρακισμένων. Στην συνέχεια ΚΕΤ και Σχολή, μεταφέρθηκαν στις Αχαρνές. Το 1954 το ΚΕΤ μεταστάθμευσε στο Γουδί , όπου και ανασυγκροτήθηκε. Το έτος 1971 μετονομάζεται σε ΚΕΤΘ.

Το έτος 1975 το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων και η Σχολή μετασταθμεύουν στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου Μελίδη Γεωργίου», στον Αυλώνα Αττικής. Από τότε και μέχρι τον Ιούνιο του 2008, η Σχολή παραμένει ενταγμένη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων, με την ονομασία Σχολή Αξιωματικών Τεθωρακισμένων (ΣΑΤΘ).

Τον Απρίλιο του 2008 μετονομάζεται σε Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ) και από τον Ιούνιο του 2008 υπάγεται οργανικά και διοικητικά στη Διεύθυνση Ιππικού Τεθωρακισμένων.