Σχολή Τεθωρακισμένων

Οργάνωση

Η Σχολή ΤΘ είναι επιπέδου Συγκροτήματος, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη, και υπάγεται οργανικά και διοικητικά στο ΓΕΣ/ΔΙΤ.

Η λεπτομερής οργάνωση της Σχολής ΤΘ, σε προσωπικό και υλικό, καθορίζεται στον ΠΟΥ της Σχολής.