Δι.Μα

Για να συνδεθείτε στον ιστότοπο της διαδικτυακής μάθησης της ΣΤΘ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://elearning-sth.army.gr

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μεταβείτε στο αντίστοιχο τμήμα του οδηγού εκπαιδευομένων ¨: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ Δι.Μα.