ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1)   Να εκπαιδεύει στην τακτική και την τεχνική τους Κατώτερους Αξκους - Υπαξκους ΤΘ, έφεδρους Αξκους ΤΘ  καθώς και Αξκους Λοιπών Ο-Σ (Μόνιμων - Εθελοντών) και να τους εξασκεί στη διοίκηση και των έλεγχο των τμημάτων τους σε ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις
2)   Επίσης να μελετά, να αξιολογεί και να εκμεταλλεύεται τις τεχνικές γνώσεις και εξελίξεις που εμπεριέχονται σε κάθε σχετική βιβλιογραφία ενδιαφέροντος και να συντάσσει μελέτες για τη βελτίωση της λειτουργίας του Όπλου εν γένει, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματική εκτέλεση των αποστολών των Μονάδων και Υπομονάδων του Όπλου.
3)   Απο τον Ιούλιο του 2012 η Σχολή ΤΘ λειτουργεί και ως φρουραρχείο Ανατολικής Αττικής με πάγιες και έκτακτες αρμοδιότητες για την διευκόλυνση της υπηρεσία των Στρατεύσιμων των Ε.Δ. που υπάγονται στη Φρούρα.