Σχολή Τεθωρακισμένων

Ονομασία ΔΕΑ των ΥΕΑ 2023 Δ΄ ΕΣΣΟ

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023,

πραγματοποιήθηκε στη έδρα της ΣΤΘ, η τελετή ονομασίας σε ΔΕΑ των ΥΕΑ της 2023 Δ΄ΕΣΣΟ. Τα πτυχία απένειμε  ο Δκτής της Σχολής Σχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς.