Σχολή Τεθωρακισμένων

Επίσκεψη κ.ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ στη ΣΤΘ.

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε στη έδρα της ΣΤΘ, η προγραμματισμένη επίσκεψη του κ. ΓΕΠΣ Αντιστράτηγου Σπυρίδωνα Αλφαντάκη.