Βιογραφικό Δκτου Σχολής ΤΘ

O Tαξίαρχος Δημήτριος Παππάς γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1984 και αποφοίτησε επιλέγοντας το όπλο των ΤΘ,  ως Ανθυπίλαρχος το 1988.
Υπηρέτησε σε Μονάδες και Σχηματισμούς του Όπλου στις προβλεπόμενες για τον βαθμό του κάθε φορά θέσεις. Διατέλεσε Διοικητής του ΚΕΞ, της 23 ΕΜΑ, Υποδιοικητής της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ και Υποδιοικητής της ΔΥΒ. Έχει υπηρετήσει σε επιτελικές θέσεις στο ΓΕΣ, ΓΕΕΘΑ και στο EUROCORPS και συμμετείχε στην ειρηνευτική αποστολή UNITAF στη Σομαλία.
Εκπαιδεύτηκε σε όλα τα προβλεπόμενα για τον βαθμό του σχολεία και σε αριθμό σχολείων του ΝΑΤΟ, ΟΗΕ και ΕΕ. Έλαβε τιμητικές διακρίσεις δύο φορές για τις επιδόσεις του σε σχολεία των ΗΠΑ και σε δραστηριότητες του ΝΑΤΟ.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στους τομείς της Διοίκησης και Τεχνολογίας.
Ανέλαβε τα καθήκοντα του διοικητή της ΣΤΘ τον Μάρτιο 2020.
Είναι γνώστης της Αγγλικής, Γερμανικής  και Γαλλικής γλώσσας.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.