Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λχιών Διοικητικών

α) Εκπαιδεύονται οι νέοι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί ΤΘ που εξέρχονται από την ΣΜΥ.

β) Σκοπός της εκπαιδεύσης είναι να γίνουν άριστοι αρχηγοί πληρώματος άρματος, ικανοί βοηθοί Ουλαμαγού και να έχουν πλήρη γνώση του υλικού και των μέσων του όπλου των Τεθωρακισμένων.

γ) Το τμήμα λειτουργεί 1 φορά το χρόνο και η διάρκεια εκπαιδεύσεως είναι 38 εβδομάδες.

Εκπαίδευση