Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθλχων

α) Εκπαιδεύονται οι νέοι Ανθλχοι που εξέρχονται από την ΣΣΕ.

β) Σκοπός της εκπαιδεύσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν λεπτομερώς την τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση όλων των οπλικών συστημάτων των τεθωρακισμένων καθώς και να καταστούν ικανοί Ουλαμαγοί.

γ) Το τμήμα λειτουργεί 1 φορά το χρόνο και η διάρκεια εκπαιδεύσεως είναι 50 εβδομάδες.

Εκπαίδευση