Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Ιλχων

α) Εκπαιδεύονται οι Ίλαρχοι που επιλέγονται για να παρακολουθήσουν το Ενιαίο Προκεχωριμένο τμήμα.

β) Σκοπός της εκπαιδεύσης είναι να λάβουν οι Ίλαρχοι τις απαραίτητες γνώσεις τακτικής και οργάνωσης του όπλου των ΤΘ, στο επίπεδο Ίλης και Επιλαρχίας, πριν συνεχίσουν την φοίτηση τους στο Ενιαίο τμήμα.

γ) Το τμήμα λειτουργεί 3 φορές το χρόνο και η διάρκεια εκπαιδεύσεως είναι 4 εβδομάδες.

Εκπαίδευση