Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων Εθελοντών

α) Εκπαιδεύονται οι Αξιωματικοί ΤΘ βαθμού Υπιλάρχου, προερχόμενοι από Υπαξιωματικοί Εθελοντές..

β) Σκοπός της εκπαιδεύσης είναι να λάβουν οι Υπίλαρχοι τις απαραίτητες γνώσεις για την τακτική χρησιμοποίηση της Ίλης και την λειτουργία της Διοικητικής Μέριμνας, στο πλαίσιο της ΕΜΑ.

γ) Το τμήμα λειτουργεί 1 φορά το χρόνο και η διάρκεια εκπαιδεύσεως είναι 4 εβδομάδες.

Εκπαίδευση