Συντονιστικές Οδηγίες

Όταν ένας έφεδρος Αξιωματικός προσκαλείται για μετεκπαίδευση μέσω της Επιστρατεύουσας Αρχής (ΜΕ) που τον παρακολουθεί, καλείται να επιβεβαιώσει την ορθότητα της προσωπικής του διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προς μετεκπαίδευση εφέδρων κοινοποιούνται στο Γραφείο Έρευνας Πληροφορικής (ΓΕΠ) της ΣΤΘ, το οποίο τους εγγράφει ως μαθητές στην πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης (Δι.Μα.) της Σχολής.

Δεκαπέντε ημέρες πριν από την έναρξη της μετεκπαίδευσης, οι εμπλεκόμενοι έφεδροι λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, μήνυμα με τα διακριτικά εισόδου τους (όνομα χρήστη - κωδικό πρόσβασης) στην πλατφόρμα Δι.Μα., τα οποία χρησιμοποιούν για να ολοκληρώσουν την αρχική εγγραφή τους στο Σχολείο.