Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνικό κέντρο : 22950 46000
Τηλέφωνο 1ου ΕΓ - Φρουραρχείου Ανατολικής Αττικής : 22950 46151  
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) : hellenic-armor-school@army.gr
Διεύθυνση Αλληλογραφίας ΒΣΤ 902, Αυλώνας, Αττικής