Πτέρυγα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης

Η Πτέρυγα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των παρακάτω σχολείων:
•Ειδικής Προκεχωρημένης  Ιλχων
•Προκεχωρημένης Λγων Λοιπών Σωμάτων – Εθελοντών
•Διοικητών Υπομονάδων (Διοικητικών – Τεχνικών)
•Αρχιτεχνιτών
•Ανθυπασπιστών (Διοικητικών – Τεχνικών – ΕΜΘ)