Προτεινόμενα Άρθρα

Ιούλιος 15, 2016

Ο Sir Basil Liddell Hart θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους θεωρητικούς του πολέμου, ο οποίος επηρέασε σημαντικά τη χρήση των Τεθωρακισμένων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο συγγραφέας του άρθρου, εξετάζει τη θεωρία του Sir Basil Liddell Hart αναφορικά με τη χρήση των Τεθωρακισμένων, μέσα από το πρίσμα του Βρετανικού Στρατού. 

Ιούλιος 15, 2016

Το άρθρο πραγματεύεται τη χρησιμότητα των Αρμάτων στο σύγχρονο πεδίο της μάχης, λαμβάνοντας υπόψιν τις πολεμικές συγκρούσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Ιούλιος 15, 2016

Μια ιστορία συγχρονισμού για το Σ.ΙΜΑ