Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ

Γυμνάσεις

ΓΣΜ

Υγιεινή και ασφάλεια

Υγιεινή – ‘Α βοήθειες

Γενικά περί δικαστικών- δκτκων πράξεων - ΣΠΚ

Στρατιωτική ασφάλεια

Ασφάλεια επικοινωνιών

Δκση και ηγεσία

ΠΟΥ Μονάδας, στρατολογία

Γενικά περί ΝΑΤΟ, ΚΟ, ΜΚΟ - ΕΥΕ

Στρατιωτική αλληλογραφία

ΠΒΧ άμυνα

Αδελφοκτόνα πυρά

Μέσα ΤΕΔ – αναγνώριση οπλικών συστημάτων

Ναρκοπόλεμος – κωλύματα – αντιμετώπιση κωλυμάτων

Σύστημα χειρισμού κρίσεων

Οργάνωση εδάφους

Ψυχολογικές επχσεις

Συνεργασία στρατού - αεροπορίας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΑ

Οργάνωση Μάχης

Δγες Επιχσεων

Π3Ε

Οργάνωση Επιτελείου Μονάδας - Σχηματισμού

ΕΚΠΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ

Προέλαση

Επίθεση

Επιθετικές Επιχσεις Σ.ΙΜΑ

(Επιθετικές Επχσεις

ΟΥΜΑ - ΙΜΑ)

ΤΑΑΣ – Σύνταξη ΔΓΕΠ Επίθεσης

ΕΚΠΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ    (ΟΥΜΑ - ΙΜΑ)

Άμυνα

Σύμπτυξη

Αμυντ. Επιχσεις Σ.ΙΜΑ

ΤΑΑΣ – Σύνταξη ΔΓΕΠ Επίθεσης

ΕΚΠΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ    (Ειδικές Επιχειρήσεις)

Επιχειρήσεις ασφαλείας

Επιχειρήσεις συνένωσης

Υπέρβαση

Αντικατάσταση

Επιχειρήσεις διάσπασης κωλυμάτων

Επιχειρήσεις σε κατοικημένους τόπους

ΙΛΑΝ - ΕΑΝ

Οργάνωση – αποστολές ΕΑΝ – ΙΛΑΝ – Επιχειρήσεις Αναγνώρισης

Επιχειρήσεις Ασφαλείας

Επιθετικές Επιχειρήσεις

Εξάλειψη ΑΠ/Γ

ΤΑΑΣ

ΔΜ

 

Η ΔΜ στις διάφορες μορφές του αγώνα

Προσωπικό – χειρισμός αιχμαλώτων

Η ΔΜ στο επίπεδο του ΟΥΜΑ – Σ.ΙΜΑ

Π.Π. ΙΑΝΟΣ

Π.Π. «ΙΑΝΟΣ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολόγηση

Εκπαίδευση