Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

 Ερπυστριοφόρα - Τροχοφόρα

2

 Σκάφος Αρμάτων

3

Πύργος Αρμάτων

4

Οπλισμός

5

Επικοινωνίες - Σ/Α

6

 Τεχνική της Βολής

7

Βολές Αρμάτων -ΤΟΜΠ

8

Εκπαίδευση στους Όλμους 4,2’’

9

Εκπαίδευση στο Α-Τ ΤΟW

10

Εκτέλεση Βολών στο ΠΒΑΞ

11

Εκπαίδευση στο KEΞ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Επιθετικές Επιχειρήσεις

2

Αμυντικές   Επιχειρήσεις

3

Ειδικές Επιχειρήσεις

4

ΤΑΜΣ ΟΥΜΑ

5

ΤΑΜΣ στο ΠΒΑΞ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

1

Επιτελικά

2

Διοικητική Μέριμνα

3

Γενικά Αντικείμενα

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

1

Εκπαίδευση στη ΣΕΟΕΔ

2

Εκπαίδευση Υπομονάδος Αξιολόγηση

Εκπαίδευση