Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

 

Αποστολή , οργάνωση, δυνατότητες, περιορισμοί Σ/ ΙΜΑ.

Αποστολή — δυνατότητες — περιορισμοί ΤΣ ΕΜΑ.

 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΜΑ - ΙΜΑ

Επιθετικές Επχσεις Σ. ΙΜΑ

α.Γενικά.

β.Τεχνικές κινήσεως.

γ.Σχηματισμοί Μάχης.

δ.Ελιγμός.

ε.Ενέργειες κατά τη λήψη επαφής.

στ.Στοιχεία ελιγμού- Μέτρα ελέγχου επιθ. Επχσεων.

ζ. Προέλαση – επίθεση.

η. Μέθοδοι και τακτικές χρη-σιμοποίησης αρμάτων – Μ/Κ Πεζικού κατά την επίθεση.

 

Επιθετικές Επχσεις

α.Αποστολή, οργάνωση, δυνατότητες, περιορισμοί Σ/ΙΜΑ.

β.Αποστολή — δυνατότητες — περιορισμοί ΤΣ ΕΜΑ.

γ.Το Τακτικό Συγκρότημα της Επιλαρχίας αρμάτων σε πεδίο μάχης συνδυασμένων επιχειρήσεων.

δ.Οργάνωση και λειτουργίες.

ε.Λειτουργικά συστήματα πεδίου μάχης.

στ.Περιβάλλον ειδικών επιχειρήσεων.

 

Επίθεση ΤΣ ΕΜΑ

α.  Επίθεση – γενικά.

β. Εσπευσμένη επίθεση.

γ. Προπαρασκευασμένη επίθεση.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διοικητική Μέριμνα Σ. ΙΜΑ

α. Ευθύνες – Κλιμάκια ΔΜ.

β. Επιχειρήσεις ανεφοδια-σμού.

α. Οργάνωση Λειτουργίες ΔΜ.

β. Σχεδιασμός ΔΜ (επιθετικές επχσεις).

γ. Μεταφορικά ΤΣ ΕΜΑ.

δ. Μέθοδοι εφοδιασμού (τρόφιμα – καύσιμα – πυρκα).

ε. Διεξαγωγή συντήρησης.

στ. Επιχειρήσεις αναπλήρωσης.

ζ. Περισυλλογή – μεταφορά των νεκρών.

   Υποστήριξη υγειονομικών υπηρεσιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμυντικές Επχσεις Σ. ΙΜΑ

α. Άμυνα.

β. Οργάνωση της άμυνας.

γ. Τεχνικές άμυνας .

δ.  Εφεδρεία .

ε.  Σύμπτυξη.

στ. Επιβράδυνση.

ζ.  Απαγκίστρωση .

η. Το Σ/ΙΜΑ ως ΤΤΕ.

 

Αμυντικές Επχσεις ΤΣ ΕΜΑ

α. Θεμελιώδεις αρχές της άμυνας

β. Μορφές άμυνας - τεχνική της ενεργητικής άμυνας

γ. Σχεδίαση - οργάνωση της άμυνας

δ. Επιχειρήσεις εφεδρείας

ε. Άλλες αμυντικές επιχειρήσεις και τεχνικές

Η ΔΜ κατά τις Αμυντικές Επιχειρήσεις Σ.ΙΜΑ

 

α. Διάταξη Κλιμακίων ΔΜ.

β. Ανεφοδιασμός.

γ. ΑΣΥ.

δ. Περισυλλογή.

ε.Υγειονομικό –διακομιδή απωλειών.

στ. Περισυλλογή νεκρών.

ζ. Αναπληρώσεις.

 

Η ΔΜ ΕΜΑ κατά τις Αμυντικές Επιχειρήσεις ΤΣ ΕΜΑ

 

α. Διάταξη Κλιμακίων ΔΜ.

β. Ανεφοδιασμός.

γ. Περισυλλογή.

δ. Υγειονομικό –Διακομιδή Απωλειών.

ε. Περισυλλογή Νεκρών.

στ. Αναπληρώσεις.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΑΝ - ΙΛΑΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΑΝ

 

α. Οργάνωση ΕΑΝ.

β. ΠΟΥ ΕΑΝ.

γ. Ειδικότητες.

δ. Αποστολές ΕΑΝ.

ε. Σχεδίαση Αποστολών.

 

Επιχειρήσεις Αναγνώρισης

 

α. Επιχειρήσεις Αναγνωρίσεως – Γενικά.

β. Σκοπός και θεμελιώδεις αρχές.

γ. Αναγνώριση Δρομολογίου.

δ. Αναγνώριση Ζώνης .

ε. Αναγνώριση Περιοχής.

στ.  Τακτική Συγκρότηση.

 

Επιχειρήσεις Ασφαλείας

α. Γενικά.

β. Σκοπός και Θεμελιώδεις Αρχές.

γ. Επιτήρηση.

δ. Φύλαξη.

ε. Κάλυψη.

στ. Ασφάλεια Περιοχής.

 

Επιθετικές Επιχειρήσεις

 

α. Γενικά - Επιθετική Αναγνώριση.

β. ΔΜ ΕΑΝ-ΙΛΑΝ.

γ. Υποστήριξη ΕΑΝ-ΙΛΑΝ.

 

Εξάλειψη ΑΠ/Γ

 

α. Εξάλειψη ΑΠ/Γ.

β. Αρχές.

γ. Οργάνωση δυνάμεων –  Αποστολές.

δ. Εκτέλεση.

ε. ΤΑΑΣ «Εξάλειψη ΑΠ/Γ από την ΙΛΑΝ».

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

 

 

Γενικά

 

α. Καθήκοντα Υδκτου ΕΜΑ.

β. Οικονομικά Όργανα ΕΜΑ

γ. ΕΟΥ-ΠΕΔ.

δ. Βιβλία –Έλεγχος.

ε. 1Ο Γραφείο-Καταστάσεις Επιβιβάσεως.

στ. 4Ο Γραφείο –ΚΦΥ, Δαπάνες, Τηρούμενα Βιβλία.

ζ. ΓΥΑ – καθήκοντα.

 

Έλεγχος Διαχειρήσεων

 

α. ΓΚΑΔΥΕΔ.

β. Γενική Διαχείριση .

γ. Τεχνική Διαχείριση.

ε. Διαχείριση Ουλαμού Συντηρήσεως.

 

Έλεγχος Διαχειρίσεων

 

α. Διαχείριση ΚΨΜ.

β. Διαχείριση Καυσίμων.

γ. Μισθοτροφοδοσία.

 

Οικονομικά

 

α. Δαπάνες.

β. Προμήθειες.

γ. Διαγωνισμοί.

δ. Εργασίες Ιδιωτών.

ε. Προμήθειες από Ιδιώτες.

 

Επιστράτευση

 

α. Φάκελος Διοικήσεως.

β. Καταστάσεις Εφεδρείας.

γ. Συμπλήρωση Έντύπων.

δ. Πάγια Προκαταβολή - Πληρωμές στον πόλεμο.

ε. ΑΣ.

στ. Μνημόνια.

ζ. Επιστρατευόμενα Οχήματα.

 

Εκπαίδευση