Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

 Ερπυστριοφόρα - Τροχοφόρα

 

2

 Σκάφος Αρμάτων

 

3

Πύργος Αρμάτων

 

4

Οπλισμός

 

5

Επικοινωνίες - Σ/Α

 

6

Εισαγωγή στην Τεχνική της Βολής

 

7

Τεχνική της Βολής

 

8

Βολές Αρμάτων -ΤΟΜΠ

 

9

Εκπαίδευση στους Όλμους 4,2’’

 

10

Εκπαίδευση στο Α-Τ ΤΟW

 

11

Εκτέλεση Βολών στο ΠΒΑΞ

12

Εκπαίδευση στο KEΞ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Επιθετικές Επιχειρήσεις

 

2

Αμυντικές   Επιχειρήσεις

 

3

Ειδικές Επιχειρήσεις

 

4

ΤΑΜΣ Σ. Μ/Κ ΛΠΖ

 

5

ΤΑΜΣ Σ. ΙΜΑ

 

6

ΤΑΜΣ Υπομονάδος

 

7

Παρατηρούμενες Βολές ΠΒ

 

8

Π.Π. «ΙΑΝΟΣ»

 

9

Εκτέλεση ΤΑΜΣ Σ. ΙΜΑ στο ΠΒΑΞ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

1

Επιτελικά

 

2

Διοικητική Μέριμνα

 

3

Γενικά Αντικείμενα

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

1

Εκπαίδευση στη ΣΕΟΕΔ

 

2

Εκπαίδευση Υπομοναδος - Αξιολόγηση

 

Εκπαίδευση