Συνεκπαίδευση Ανθλχων - Ανθλγων ΠΖ Τάξεως 2016

2017, Μάιος 17 - 9:35πμ

Πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση Ανθλχων – Ανθλγων ΠΖ Τάξεως 2016 στην έδρα της Σχολής για το χρονικό διάστημα από 23 Ιαν έως 3 Φεβ 17.