Επίσκεψη ΓΕΠΣ

2021, Ιούνιος 30 - 12:45μμ

Την Πέμπτη, 07 Απριλίου 2020, επισκέφτηκε τη Σχολή Τεθωρακισμένων ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ), Αντιστράτηγος Ιλαρίδης Άγγελος, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή της, το επιτελούμενο σε αυτή έργο καθώς και για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.

Τέλος, εξακρίβωσε τη τήρηση του πρωτοκόλλου προστασίας που εφαρμόζει η Σχολή ενάντια στον COVID-19, όπως αυτό καθορίζεται στις οδηγίες του ΓΕΣ.