Επίσκεψη 3ης Τάξης Ευελπίδων στη ΣΤΘ

2016, Οκτώβριος 21 - 12:08μμ

Την Παρασκευή 21 Οκτ 16 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της 3ης Τάξης Ευελπίδων στη ΣΤΘ.