Αποφοίτηση Ανθυπιλάρχων Τάξεως 2020

2021, Ιούλιος 6 - 9:48πμ

Την Παρασκευή 25 Ιουν 21, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου ΜΕΛΙΔΗ» στον Αυλώνα, η τελετή αποφοίτησης Ανθυπιλάρχων Τάξεως 2020, παρουσία του Διευθυντή ΔΙΤ, Υποστρατήγου Παντελή Κατσαΐτη, ο οποίος και απένειμε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς.

Κατά τη δραστηριότητα τηρήθηκαν πιστά τα ισχύοντα μετρά προστασίας κατά της διασποράς του COVID – 19, όπως αυτά καθορίζονται στις οδηγίες του ΓΕΣ.