Μετεκπαίδευση 2 Εβδομάδων

Το Σχολείο πραγματοποιείται μέχρι δύο (2) φορές το χρόνο, σε μία (1) έως (4) περιόδους ανα εξάμηνο, συνολικής διάρκειας δύο (2) εβδομάδων έκαστη.

Είναι εν γένει «ενισχυτικό για την κλήση του Έφεδρου Αξιωματικού σε μετεκπαίδευση εφεδρείας με φυσική παρουσία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση προαγωγής στον επόμενο βαθμό.

Αποσκοπεί στη μετεκπαίδευση τόσο για θέματα γενικής στρατιωτικής μόρφωσης όσο και για ειδικά θέματα (τεχνικής - τακτικής) του όπλου των Τεθωρακισμένων