Επικοινωνία - Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος πλατφόρμας Δι.Μα. ΣΤΘ : https://elearning-sth.army.gr/index.php

Για θέματα εκπαίδευσης, επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτή σας και με τη ΣΤΘ/3ο ΕΓ.

Για θέματα πρόσβασης στην πλατφόρμα Δι.Μα., επικοινωνήστε με τη ΣΤΘ/ΓΕΠ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο 3ου ΕΓ: 2295046153

Τηλέφωνο ΓΕΠ :2295046155

https://sath.army.gr/el/stoiheia-epikoinonias