ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ

Στη Σχολή υπάρχουν και λειτουργούν οι εξής αίθουσες, εγκαταστάσεις και μέσα:

  • Αίθουσες τακτικής εκπαίδευσης με αμμοδόχο. 
  • Αίθουσες διαβιβάσεων. 
  • Αίθουσα Αρμάτων. 
  • Στίβοι μηχανοδηγήσεως ερπυστριοφόρων και τροχοφόρων οχημάτων. 
  • Πεδίο βολής αρμάτων. 
  • Πεδία βολής φορητού οπλισμού. 
  • Εκπαιδευτικοί πύργοι αρμάτων. 
  • Αίθουσες λειτουργίας του ΠΠ ΙΑΝΟΣ.