ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση που παρέχει η Σχολή ΤΘ, καλύπτει τους αναγκαίους τομείς για την επίτευξη της αποστολής που της ανατέθηκε, και διεξάγεται σύμφωνα με τα γενικά προγράμματα εκπαίδευσης της Σχολής, τα Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΑΝΑΠΕΚ) και τις ειδικές οδηγίες και κατευθύνσεις του ΓΕΣ. 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η τεχνική και τακτική εκπαίδευση των στελεχών των Τεθωρακισμένων και στελεχών λοιπών Όπλων - Σωμάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαταγές, έτσι ώστε να καταστούν ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα του βαθμού τους για ένα μέχρι δύο ανώτερα κλιμάκια. 

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης η Σχολή είναι οργανωμένη σε 2 Πτέρυγες Εκπαίδευσης:

1.   Πτέρυγα Τακτικής Εκπαίδευσης

      α.   Τμήμα Τακτικής - Ασκήσεων

      β.   Τμήμα Επιτελικών - ΓΣΜ

      γ.   Τμήμα ΔΜ

2.   Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης

      α.   Τμήμα Αρμάτων

      β.   Τμήμα Ερπυστριοφόρων - Οχημάτων

      γ.   Τμήμα Βολών - ΔΒ 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο eisagogiko.mp419.97 MB

Εκπαίδευση