Δημοσιεύσεις

Οκτώβριος 03, 2016

Τη Δευτέρα 10 Οκτ 16 θα πραγματοποιηθεί έναρξη του Σχολείου Δκτων Υπομονάδων και Διοικητικών Ανθστων.

Οκτώβριος 03, 2016

Την Παρασκευή 14 Οκτ 16 θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονομασίας των ΥΕΑ της 2016 Γ΄ ΕΣΣΟ σε ΔΕΑ.

Αύγουστος 29, 2016

Τη Δευτέρα 5 Σεπ 16 θα πραγματοποιηθεί έναρξη του Σχολείου Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης.

Ιούλιος 15, 2016

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 θα παρουσιαστούν στη ΣΤΘ οι Ανθλχοι Τάξεως 2016.