ΑΝΣΚ Εκπαιδεύσεως

  •      Σκοπός της εκπαίδευσης στο Τμήμα Διοικητικών Ανθστών (ΤΘ) είναι η παραγωγή Ανθστών ικανών :

-      Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβουν τη διοίκηση Ουλαμού σε καιρό ειρήνης.

-      Να διαθέτουν τις ικανότητες να διοικήσουν τον Ουλαμό τους σε περίοδο επιχειρήσεων και να αναλάβουν τα καθήκοντα υποδιοικητή Ίλης, εάν απαιτηθεί.

-       Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας, έτσι ώστε να αναλάβουν και πρόσθετα καθήκοντα στο επιτελείο αυτής, εάν απαιτηθεί.

  •       Ο εκπαιδευτικός ΑΝΣΚ του σχολείου θα επιτευχθεί:

-     Με τη θεωρητική διδασκαλία των αντικειμένων που αφορούν στο επίπεδο της Ίλης.

-     Με την πρακτική εξάσκηση μέσω ΤΑΑΣ επιπέδου ΟΥΜΑ και Ίλης.

-     Με την αξιολόγηση στην προετοιμασία και έκδοση Δγης επιχειρήσεων επιπέδου ΟΥΜΑ. 

Εκπαίδευση