Ανακοινώσεις

Μάρτιος 26, 2021

Την Παρασκευή 19 Μαρ 21, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου ΜΕΛΙΔΗ» στον Αυλώνα, η τελετή ονομασίας των ΥΕΑ της 2020 ΣΤ΄ΕΣΣΟ σε ΔΕΑ, παρουσία του Διευθυντή ΔΙΤ, Υποστρατήγου Παντελή Κατσαΐτη, ο οποίος και απένειμε τα πτυχία στους ονομασθέντες.
Κατά τελετή τηρήθηκαν πιστά τα ισχύοντα μετρά προστασίας κατά της διασποράς του COVID – 19, όπως αυτά καθορίζονται στις οδηγίες του ΓΕΣ.

Οκτώβριος 03, 2016

Τη Δευτέρα 10 Οκτ 16 θα πραγματοποιηθεί έναρξη του Σχολείου Δκτων Υπομονάδων και Διοικητικών Ανθστων.

Οκτώβριος 03, 2016

Την Παρασκευή 14 Οκτ 16 θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονομασίας των ΥΕΑ της 2016 Γ΄ ΕΣΣΟ σε ΔΕΑ.

Αύγουστος 29, 2016

Τη Δευτέρα 5 Σεπ 16 θα πραγματοποιηθεί έναρξη του Σχολείου Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης.